Oferim un servei personalitzat per a cobrir les obligadions en matèria de protecció de dades. Realitzem, a cada client, un anàlisi específic per proporcionar-li la tranquil·litat d’estar complint amb la normativa vigent de protecció de dades.

Assessorem als nostres clients en la protecció de la infraestructura dels simtemes d’informació, analitzant els riscos existents i establint les mesures necessàries per a eliminar-los o minimitzar-los.

Adequació RGPD/LOPD/LSSI

 • Inscripció de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Redacció de clàusules legals i contractes.
 • Elaboració del Document de Seguretat.
 • Assessorament sobre les obligacions que cal complir per a garantir els drets dels titulars de les dades.

Manteniment RGPD/LOPD/LSSI

 • Modificació o supressió dels fitxers notificats.
 • Actualització del Document de Seguretat.
 • Informació de les novetats legals.
 • Actuació en cas de denúncies fins a esgotar la via administrativa.
 • Seguiment semestral.

Auditoria LOPD

 • Verificar que el Document de Seguretat compleix la normativa legal i la seva implementació real a l’empresa.
 • Comprovació dels procediments per a la recollida i tractament de les dades personals.
 • Redacció de l’Informe de l’Auditoria, en el qual s’especificaran les mesures correctores a adoptar.

Detecció i prevenció d'intrusions

 • Detecció d’intrusió a sarses (Network IDS)
 • Detecció d’intrusió a equips d’usuari (Host IDS)
 • Correlació i anàlisi d’events de seguretat a equips de xarxa, servidors i equips d’usuari.
 • Monitorització i supervisió dels sistemes d’intrusió contínua en temps real.

Anàlisi de vulnerabilitats

 • Identificació dels sistemes que són vulnerables a atacs.
 • Anàlisi de vulnerabilitats extern, identificant serveis vulnerables des de internet.
 • Anàlisi de vulnerabilitats intern, identificant serveis vulnerables a les xarxes internes.
 • Anàlisi de vulnerabilitats de xarxes sense fils, pàgina web corporativa, intranets, aplicacions mòbils…

Polítiques i Auditoria de seguretat

 • Definició de polítiques de seguretat. Control d’accés, contrasenyes, connexions remotes, dispositius mòbils, xarxes socials…
 • Anàlisi de la seguretat als equips de xarxa, servidors, equips d’usuari, espais físics.
 • Anàlisi de la seguretat en els processos de l’organització, les comunicacions amb clients, proveïdors i treballadors.

Truca ara i fes la teva consulta!

Demana el teu pressupost sense cap tipus de compromís.

Carrer de la Rutlla 121, Girona 17003